1. Quyền và nghĩa vụ của SM66 với đại lý

1. Bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của sm 66 sẽ giám sát số lượng thành viên của đại lý và tình hình cá cược của họ. Đại lý và các thành viên phải chấp nhận và tuân thủ các quy định, điều khoản và quy trình làm việc của SM 66. SM66 có quyền vô hiệu hoá hoặc đóng băng tài khoản đại lý của thành viên.
2. Đại lý có thể đăng nhập vào website bất kỳ lúc nào để theo dõi tình hình cá cược của từng thành viên và tổng quan tình hình giao dịch của từng thành viên trên website. Bộ phận chăm sóc đại lý của SM66 sẽ tính hoa hồng dựa trên lợi nhuận của từng thành viên đại lý.
3. SM66 có quyền sửa đổi bất cứ quy định nào trong hợp đồng, bao gồm: thay đổi mức hoa hồng hiện tại, phương thức thanh toán và quyền thay đổi những quy định về kế hoạch. SM66 sẽ thông báo cho đại lý bằng email, website, Đai lý có thể lựa chọn chấm dứt hợp đồng hoặc liên lạc với nhân viên dịch vụ chăm sóc đại lý để phản đối hoặc nêu ra quan điểm của mình. Nếu đại lý không có phản hồi sau khi sửa đổi điều đó có nghĩa là hợp đồng mặc định đã được sửa đổi và đại lý phải thực hiện những quy định liên quan sau khi sửa đổi.

đăng ký địa lý sm66 vin
đăng ký địa lý sm66 vin

2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý với SM66

1. Đại lý có nghĩa vụ tiếp thị và quảng cáo sản phẩm của SM66 mà không vi phạm luật pháp, có nghĩa vụ thông báo cho các thành viên của đại lý biết về các chương trình và điều kiện khuyến mãi có liên quan của SM 66. Song song đó hợp thức hoá việc tìm kiếm khách hàng nhằm gia tăng lợi nhuận của cả đại lý và SM 66.
2. Nếu phương thức khuyến mãi SM66 được đại lý chọn tham gia thì đại lý phải trả số tiền tương ứng với phương thức khuyến mãi.
3. Mọi thông tin liên quan đến SM66 bao gồm: logo, banner quảng cáo, màn hình trò chơi, hình vẽ, vv. .. Đại lý sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp những tài liệu liên quan khi không được cho phép. SM66 có quyền truy tố trước pháp luật. Nếu đại lý có thắc mắc liên quan đến chiến dịch quảng cáo của đại lý mình, hãy liên lạc với SM 66.

3. Quy tắc và điều khoản

1. Tất cả các cấp của đại lý không được tự ý tạo tài khoản mới đối với thành viên cấp dưới khi không được sự cho phép của SM 66, cũng như không được tự tạo tài khoản thành viên dưới link liên kết đại lý : https://sm66.vin/ của bản thân hoặc những người liên quan. SM66 có quyền chấm dứt và đóng băng tài khoản cũng như toàn bộ hoa hồng kiếm được của đại lý.
2. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư và quyền của toàn bộ các tài khoản thành viên SM66, SM66 sẽ không cung cấp bất cứ mã số thành viên hoặc thông tin cá nhân của thành viên. Đại lý các cấp cũng không được phép thu thập dữ liệu thành viên dưới bất cứ hình thức nào, kể cả tự đăng nhập vào tài khoản thành viên cấp dưới. Nếu đại lý bị phát hiện vi phạm quyền riêng tư của thành viên SM66, SM66 có quyền thu hồi tiền hoa hồng của đại lý và khoá tài khoản đại lý.
3. Mỗi thành viên của đại lý không được mở nhiều hơn một tài khoản. SM66 có quyền yêu cầu thành viên xuất trình giấy tờ tuỳ thân hợp lệ nhằm xác định danh tính của thành viên và có quyền xác minh liệu có trùng thành viên theo IP hay không. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản trên, SM66 có quyền chấm dứt trò chơi của người dùng và đóng băng tài khoản cũng như tất cả hoa hồng kiếm được trong đại lý.


4. Đại lý không là thành viên cá cược hợp lệ của riêng đại lý mình hoặc đại lý khác mà cũng có thể là thành viên cá cược hợp lệ của công ty. Đại lý phải có 3 thành viên cá cược tuyến dưới hợp lệ mỗi tháng (ít nhất 3 lần một tháng đối với cá cược trực tuyến) Nếu có bất cứ vi phạm nào trong chính sách đại lý, SM66 có quyền chấm dứt và đóng băng số dư tài khoản cũng như toàn bộ hoa hồng kiếm được trong đại lý.
5. Nếu thành viên của đại lý bị từ chối tham dự các trò chơi của SM66  vi phạm quy định hoặc SM66 hoàn lại tiền cược cho thành viên, thành viên cũng sẽ không được chia lợi nhuận cho đại lý. Nếu thẻ tín dụng và thông tin ngân hàng được cung cấp của những thành viên có liên quan của đại lý sẽ phải được xác minh, SM66 sẽ giữ tất cả những khoản hoa hồng liên quan cho đến khi việc xét duyệt hoàn thành.
6. Những điều kiện trong hợp đồng sẽ được thực hiện sau khi SM66 thông báo xét duyệt. SM66 và đại lý có thể chấm dứt hợp đồng này bất kỳ lúc nào. Trong mọi trường hợp, nếu đại lý muốn chấm dứt hợp đồng, phải thông báo cho SM 66, Nếu đại lý không phải là thành viên đối tác sẵn có, hợp đồng này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Nếu đối tác vi phạm quy định hợp đồng, SM66 có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
7. Nếu không có sự cho phép của SM66, đại lý không tiết lộ thông tin và dữ liệu mật của SM66, bao gồm cả lợi nhuận  đại lý thu được, báo cáo hoa hồng, vv. .. đại lý có nghĩa vụ không thực hiện tiết lộ bất kỳ tài liệu và tài liệu nào sau khi hợp đồng chấm dứt. Tính toàn vẹn của dữ liệu sẽ có hiệu lực.
8. Sau khi chấm dứt hợp đồng, đại lý và sm66 online sẽ không cần thực hiện những quyền và nghĩa vụ của hai bên. Trong quá trình chấm dứt hợp đồng sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ của đại lý trước khi chấm dứt hợp đồng.

đăng nhập địa lý sm66 vin
đăng nhập địa lý sm66 vin